Światowy Dzień Wody
Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Hasło na rok 2023 - „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”
 
na fotografii para zimorodków(ptaki) podczas toków