Zachęcamy do składania wniosków o podłączenie do nowej kanalizacji w Konradowie! Spółka Komunalna Wschowa zakończyła projekt budowy sieci kanalizacyjnej obejmujący rurociąg tłoczący z oczyszczalni we Wschowie aż do Konradowa, wraz z nową przepompownią. Wybudowano niemal 6 kilometrów rurociągów, co stanowi największą tego typu inwestycję w ostatnich latach. Procesy administracyjne potrzebne do zatwierdzenia i uruchomienia sieci kanalizacyjnej zostały już zakończone. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o warunki przyłączenia do nowej kanalizacji. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Spółki (skwschowa.pl) w dziale wodociągów i kanalizacji. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie głównej siedziby Spółki lub w siedzibie działu wod.-kan., mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie, gdzie uzyskasz pomoc w wypełnieniu dokumentu. Decyzja o położeniu przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a granicą posesji należy do właściciela. Właściciel może wybrać dowolnego wykonawcę do realizacji przyłącza lub powierzyć tę pracę Spółce.

na zdjęciu przepompownia w konradowie

baner grantu

Kończą się prace związane z budową  sieci wodociągowej w rejonie ulic Kolejowej i Towarowej we Wschowie.  Projekt obejmuje układanie ponad 1300 metrów rurociągu, wykorzystując innowacyjną technologię bezwykopową na wielu odcinkach, co pozwala na skuteczne przeprowadzenie prac przy minimalnej ingerencji w istniejący krajobraz oraz eliminacji znaczących utrudnień w ruchu ulicznym.

Nowa sieć wodociągowa nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla lokalnych przedsiębiorstw, ale także  zwiększy dostępność do kluczowego zasobu, jakim jest woda. Poprzedni system dostawy wody w tym obszarze był niewystarczający i nie sprostał wymaganym standardom, zwłaszcza pod względem ochrony przeciwpożarowej. Skutkowało to trudnościami lokalnych przedsiębiorców w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na prowadzenie działalności.

Rozbudowana infrastruktura wodociągowa stanowi istotną inwestycję w rozbudowę sieci wodnej w tej części miasta, jednocześnie uwzględniając długoterminowe perspektywy rozwoju. Spółka z sukcesem złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, a prace są realizowane przez firmę wyłonioną w konkurencyjnym przetargu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 780 tysięcy  złotych  i zostanie sfinansowany w całości z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Model finansowy 50/50 umożliwia stopniową spłatę połowy kwoty, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na osiągnięciu zamierzonych celów ekologicznych. Po spełnieniu tych celów istnieje opcja ubiegania się o umorzenie drugiej połowy pożyczonej sumy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z pracami prowadzonymi w tym rejonie przez ostatnie kilka tygodni. Dziękujemy za zrozumienie.

 

budowa sieci na jezdni


info o funduszu

Spółka na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami, nabyła fabrycznie nowy samochód ciężarowy do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych. Zakup został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach zadania o nazwie „Doposażenie Działu Gospodarowania Odpadami w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”. W zakresie tego zadania Spółka otrzymała również środki na zakup rębaka, pojemników na odpady oraz na działania związane z edukacją ekologiczną.

auto typu śmieciarka

 

Festiwal Piosenki Ekologicznej, którego kolejna edycja już za nami, przyniósł wiele radości i muzykalnych wrażeń. Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zaprezentowały się utalentowane dzieci ze szkół i przedszkoli z Gminy Wschowa. Głównym organizatorem tego pięknego wydarzenia była Spółka Komunalna Wschowa oraz Straż Miejska. 

Tegoroczna edycja festiwalu przyjęła hasło "Znamy rady na odpady", które stało się motywem przewodnim dla wielu występów. Uczestnictwo dziesięciu szkół i przedszkoli z gminy przyczyniło się do niezapomnianych występów, które porwały serca publiczności. Jury miało trudne zadanie wybierając zwycięzców w dwóch kategoriach: przedszkoli oraz szkół podstawowych. Ostatecznie nagrody główne przypadły Przedszkolu Nr 1 we Wschowie oraz duetowi ze Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.

Dodatkową atrakcją  był występ Kacpra Kozyry z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie, który zafascynował publiczność swoją niezwykłą muzyczną interpretacją. Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ również włączyli się czynnie w atmosferę festiwalu, co cieszyło serca wszystkich obecnych. Dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz ich opiekunom za wspaniałe występy i zaangażowanie. Liczymy, że z roku na rok festiwal będzie jeszcze większy i piękniejszy.

Spółka Komunalna Wschowa pragnie serdecznie podziękować Straży Miejskiej, Gminie Wschowa, CKiR Wschowa oraz Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie za owocną współpracę przy organizacji tego ekologicznego wydarzenia. Zapraszamy na  facebooka Spółki gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z festiwalu

dzieci na festiwalu

 

seniorzy na festiwalu

 

wręcznie nagród

 

wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Piosenki Ekologicznej.

Regulamin do pobrania: pobierz

plakat

W związku z pracami serwisowymi na ujęciu wody w nocy z dnia 13.11.2023 r. na 14.11.2023r. (z poniedziałku na wtorek))  od godz. 24.00 do godz. 5.00 rano  nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

W  wtorkowe popołudnie w siedzibie Spółki , zorganizowany został konkurs plastyczny pod nazwą "Potrafię dobrze segregować". Inicjatorem tego wydarzenia była Spółka Komunalna Wschowa Sp. z.o.o we współpracy ze Strażą Miejską we Wschowie. To wyjątkowe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie, a uczestnicy tworzyli swoje prace, malując farbkami. Głównym celem uczestników było stworzenie plakatów, które  miały ozdabiać pojemniki na segregację odpadów. Prace,  zachwycały zarówno swoją kreatywnością, jak i estetyką.

W skład komisji konkursowej, która oceniła prace weszli: Krzysztof Kołodziejczyk - Prezes Zarządu Spółki, Witold Skorupiński - Komendant Straży Miejskiej we Wschowie oraz Klaudia Kuczkowiak - Kierownik DZN. Wyniki konkursu zostały uroczyście ogłoszone i wręczono atrakcyjne nagrody.

To wydarzenie  zintegrowało program edukacyjny z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, co stanowi ważny element  promowania ekologii i odpowiedzialności społecznej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie.

Oficjalne wyniki:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce - Maria Hilarska - Przedszkole nr 1 we Wschowie

II miejsce - Nel Pawlicka - Przedszkole nr 5 we Wschowie

III miejsce - Basia Tarka - Przedszkole nr 3 we Wschowie

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce - Lena Majewska - Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

II miejsce - Michalina Pałasz - Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie

III miejsce - Zuzanna Sobczak - Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie

Kategoria Szkoły Średnie:

I miejsce - Oliwia Wojciechowska  - I Zespół Szkół we Wschowie

II miejsce - Laura Kwaśnikiewicz - I Zespół Szkół we Wschowie

III miejsce - Julia Sobolewska - I Zespół Szkół we Wschowie

na zdjęciu uczestnik który odbiera główna nagrodę

na zdjęciu dzieci malujące plakaty

 

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące dostarczania ciepła do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Burmistrza, Spółka Komunalna uruchomiła kotłownię przy ulicy Bocznej. Obecnie temperatura na wyjściu z kotłowni wynosi 70 stopni Celsjusza. Niemniej jednak, chcielibyśmy wyjaśnić, że odpowiedzialność za przesyłanie ciepła do poszczególnych mieszkań spoczywa na Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie dysponujemy informacjami dotyczącymi przyczyn braku ciepła w niektórych lokalach. Może to być spowodowane koniecznością odpowietrzenia instalacji lub innym problemem, który nam nie jest znany. Warto podkreślić, że budynki znajdują się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, co oznacza, że to oni są odpowiedzialni za techniczną obsługę instalacji. Jednakże jako Spółka Komunalna, chcemy zapewnić, że mimo wyeksploatowanej kotłowni, którą już wyznaczono do likwidacji, podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby utrzymać ogrzewanie w najbliższych tygodniach do czasu ukończenia prac związanych z przyłączem gazowym do kotłowni lokalnych, znajdujących się w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z zapewnieniami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, te przyłączenia mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych tygodni

Spółka Komunalna Sp. z o.o. we Wschowie pragnie udzielić jasności w kwestii komunikatu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Chcielibyśmy podkreślić, że treść prezentowanych informacji nie odnosi się do umów, które zostały zawarte między Spółką Komunalną a Polską Spółką Gazownictwa. W związku z tym, nie zamierzamy komentować tych informacji, gdyż nie mamy pełnomocnictwa ani dostępu do danych dotyczących działań związanych z uruchomieniem lokalnych kotłowni na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Niemniej jednak, pragniemy poinformować, że na mocy umów podpisanych dnia 11 maja 2022 roku, termin realizacji przyłączy został określony na dzień 31 maja 2023 roku. W związku z tym nasza Spółka Komunalna podjęła wysiłki w celu zrealizowania budowy trzech kotłowni, które obsługują budynki znajdujące się przy ulicach: Kościuszki, Rzemieślniczej oraz Ogrodowej, wszystkie w naszym zarządzie.

Mimo że same kotłownie zostały wybudowane na czas, niestety podłączenie gazu do dwóch z nich zostało rozpoczęte dopiero 24 października 2023 roku. Otrzymaliśmy oficjalne powiadomienie od Polskiej Spółki Gazownictwa w piśmie datowanym na 17 października 2023 roku, które kolejny raz zmienia datę wykonania przyłączy określonych w umowach zawartych dnia 11 maja 2022 roku. W treści wyjaśniono, że przyczyny zmiany terminu były niezależne od Polskiej Spółki Gazownictwa, a cytując było napisane: "…konieczne stało się przesunięcie terminu przyłączenia na dzień 24 października 2023 roku.”

Niezależnie od terminu wykonania samych kotłowni, proces rozruchu ze strony Spółki Komunalnej mógł być przeprowadzony dopiero po wybudowaniu i odebraniu przyłączy gazowych, za które odpowiedzialna była PSG. Chcemy podkreślić, że Spółka Komunalna była w pełni zaangażowana w zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury ciepłowniczej dla mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółkę.

na zdjęciu tabliczka informacyjna "gaz"

W imieniu Komendanta Straży Miejskiej we Wschowie  oraz Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. serdecznie zapraszam do udziału  w konkursie plastycznym pt..„Potrafię dobrze segregować”

Link do regulaminu: pobierz

 

kolorowy pojemnik- praca plastyczna