• dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • usługi wykonywania analiz fizyko- chemicznych wody i ścieków w akredytowanym laboratorium,
  • usługi specjalistycznym  samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanałów,
  • usługi koparko – ładowarką,
  • montaż i wymiana wodomierzy.