ul.  K. Wielkiego 24a, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 16 24

tel. 65 540 33 60

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

603 183 693

Kierownik Działu

Mirosława Rycerz

tel. 65 540 16 24 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Co, Gdzie, Jak”

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków). WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania

WNIOSEK o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – plik do pobrania

WNIOSEK o zmianę danych w umowie -`plik do pobrania

WNIOSEK zmianę adresu korespondencyjnego - plik do pobrania

2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:

a) osoby fizyczne – dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,

b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.

3. Obsługą klientów – zawieranie umówzmiana danych użytkownika –zajmują się:

Barbara Szwarc

Julita Grzemska

Agnieszka Nachaj
tel. 65/540 16 24 

4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:

Maciej Pawlak tel. 65/540-16-24 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków – plik do pobrania

CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego – plik do pobrania

Cennik na odbiór nieczystości ciekłych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych – plik do pobrania

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków – pobierz plik

TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI: decyzja - kliknij   taryfa - kliknij