DANE SPÓŁKI:

Pełna nazwa jednostki: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Prezes: Krzysztof Kołodziejczyk

Telefon: 0-65 540 26 05, 0-65 540 26 06

Adres: 67-400 Wschowa, ul. Daszyńskiego 10

Status prawny: spółka prawa handlowego

Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

NIP: 925-19-34-779
Regon: 978050124

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY:
Pobierz schemat organizacyjny Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa: Konrad Antkowiak

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY:
Pobierz schemat organizacyjny Spółki

 

Zarząd
Prezes Zarządu – Dyrektor: Krzysztof Kołodziejczyk

 

Prokurent
Bartłomiej Wilk

 

Rada Nadzorcza

  1. Piotr Słomianny – Przewodniczący
  2. Andrzej Korzan
  3. Maciej Pawlak
  4. Arkadiusz Karmiński