USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DGOIU:

 • wywóz odpadów komunalnych,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • odbiór odpadów poremontowych, gruzu, ziemi i kamieni, 
   
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 • usługi transportowe,
 • usługi podnośnikiem koszowym,
 • odbiór odpadów zielonych,
 • mechaniczne oczyszczanie placów, parkingów, ulic i chodników.