Niniejszy serwis ma za zadanie przybliżenie Państwu Spółki Komunalnej Wschowa. Znajdziecie tu dużo rzeczowych informacji takich jak zakres działań poszczególnych działów i naszej oferty, kontakt, godziny przyjęć Interesantów oraz przydatnych wskazówek i wzorów dokumentów. Treść została uporządkowana tematycznie i będzie regularnie uaktualniana w szczególności dział poświęcony przetargom oraz ogłoszeniom.

DANE SPÓŁKI:

Pełna nazwa jednostki: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Dyrektor: Krzysztof Kołodziejczyk
Telefon: 0-65 540 26 05, 0-65 540 26 06
Adres: 67-400 Wschowa, ul. Daszyńskiego 10
Status prawny: spółka prawa handlowego
Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa
NIP: 925-19-34-779
Regon: 978050124