Pełna nazwa jednostki: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Dyrektor: Krzysztof Kołodziejczyk
Telefon: 0-65 540 26 05, 0-65 540 26 06
Adres: 67-400 Wschowa, ul. Daszyńskiego 10
Status prawny: spółka prawa handlowego
Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa
NIP: 925-19-34-779
Regon: 978050124

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o

Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
lubuskie, Polska

sekretariat@skwschowa.pl
65 540 26 06/07, 65 540 26 07

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS 0000170632
Kapitał zakładowy Spółki: 8 475 515,00 zł
NIP: 925-19-34-779, REGON: 978050124

Spółka zaprasza interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00.

Sprawy załatwiane są:

  • osobiście,
  • pisemnie,
  • faksem,
  • telefonicznie,
  • e-mailem.

Sposób załatwiania spraw:
w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.

Ogólnopolski Program Terminowe Płatności