Taryfa na wodęSpółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że od 5 lipca 2018 r. na okres 3 lat obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wschowa przedstawione w załączniku:Prace na terenie Ujęcia WodySpółka Komunalna prowadzi dalsze prace modernizacyjne na terenie Ujęcia Wody we Wschowie.

Prace związane są z  modernizacji 4 studni głębinowej i polegają na wymianie na nową pompę głębinową, wymianie rurociągu ssawnego stalowego na rurociąg z PE, oraz montażu  obudowy studni jako zblokowane urządzenie z zasuwą, wodomierzem, zaworem czerpalnym do poboru próbek.

Ponadto wymienione zostały zasuwy odcinające doprowadzające wodę do budynku filtrownii.


WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCHSpółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, pracownicy realizujący wymianę liczników zostaną wyposażeni w identyfikatory podpisane przez Prezesa Spółki Komunalnej Wschowa oraz pisemne upoważnienie do wykonywania czynności.
W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółki Komunalnej Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 pod numerem telefonu 65-540-16-24.

Harmonogram wymiany wodomierzy głównych

Czytaj dalej WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODYUwaga!!! Mieszkańcy Wschowy 
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie zawiadamia, że z powodu prac modernizacyjnych w dniu14.02.2019r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy ulic:Nowe Ogrody, Malinowa, Czereśniowa, Leśna, 
Morelowa, Orzechowa, Wiśniowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Jagodowa, Klonowa, Leszczynowa, Jabłoniowa. 


Za powstałe niedogodności przepraszamy!!!


WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCHSpółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy 
o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.

Czytaj dalej WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH


UWAGA WŁAŚCICIELE DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA OSIEDLU ZACISZEUrząd Miasta i Gminy oraz Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  informuje o trwających pracach związanych z projektowaniem, a w kolejnych etapach z wykonaniem uzbrojenia w wodę i kanalizację sanitarną terenów na Osiedlu Zacisze we Wschowie. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z działki/działek o kontakt osobiście z działem Wodociągów i Kanalizacji ul. Kazimierza Wielkiego 24 lub telefonicznie (tel.65-540-16-24) w celu ustalenia lokalizacji studzienek, trójników pod przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W załączeniu koncepcja projektowa i zakres uzbrojenia terenów Osiedla Zacisza