Zapytanie o ofertęSpółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, 
KRS 0000170632 składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
– zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę bloczków betonowych
na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Termin składania ofert upływa dn. 15.05.2019 r. o godz. 13:00

Specyfikacja wraz z załącznikami poniżej:

Prace na terenie Ujęcia WodySpółka Komunalna prowadzi dalsze prace modernizacyjne na terenie Ujęcia Wody we Wschowie.

Prace związane są z  modernizacji 4 studni głębinowej i polegają na wymianie na nową pompę głębinową, wymianie rurociągu ssawnego stalowego na rurociąg z PE, oraz montażu  obudowy studni jako zblokowane urządzenie z zasuwą, wodomierzem, zaworem czerpalnym do poboru próbek.

Ponadto wymienione zostały zasuwy odcinające doprowadzające wodę do budynku filtrownii.


UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofertw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:50, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 22.02.2019 r. godz. 10:00, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W załączeniu wyjaśnienia związane z treścią SIWZ, zmieniony po wyjaśnieniach załącznik nr 7 – projekt umowy oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 512373-N-2019 z dnia 08.02.2019 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt umowy


UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODYUwaga!!! Mieszkańcy Wschowy 
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie zawiadamia, że z powodu prac modernizacyjnych w dniu14.02.2019r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy ulic:Nowe Ogrody, Malinowa, Czereśniowa, Leśna, 
Morelowa, Orzechowa, Wiśniowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Jagodowa, Klonowa, Leszczynowa, Jabłoniowa. 

Za powstałe niedogodności przepraszamy!!!


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” (nr postępowania ZPSK.01.I.2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 9:50.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wymiana wodomierzy głównychSpółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy 
o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.

Czytaj dalej Wymiana wodomierzy głównych