OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – informacja o zamknięciuInformacja o zamknięciu dialogu technicznego pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prawnego”

Załącznik:


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie”

ZPZO.03.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 16.02.2021 r. o godz. 13:00

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-23 godz. 13:00

Załączniki:


Zapytanie o ofertęSpółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.:

„„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”

Nr ref. ZPZO.02.2021”

Termin składania ofert upływa dn. 29.01.2021 r. o godz. 13:00

Szczegóły postępowania znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Załączniki:

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


2 km sieci wodociągowej na ZaciszuNa początku  stycznia br. rozpoczęła się budowa nowej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej na osiedlu Zacisze we Wschowie.  Inwestycja jest kontynuacją projektu rozbudowy  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowo powstałych budynków mieszkalnych we Wschowie. Nowa sieć będzie miała 2 km długości.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu  firma PIBU „Szpakowski” z Sulechowa. Koszt rozbudowy sieci szacowany jest na  około 244 tysięcy złotych. Budowa będzie w całości  sfinansowana z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formule 50/50. Spółka  po systematycznej spłacie połowy kwoty i uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego,  będzie mogła ubiegać się o umorzenie drugiej części pożyczonej sumy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja br.

Budowa nowego odcinka sieci zapewni dostęp do infrastruktury wodnej ponad 40 gospodarstwom domowym i będzie stanowić  ważny element dalszego rozwoju osiedla Zacisze.

W związku z pracami ziemnymi  mogą występować lokalne utrudnienia, za które przepraszamy.


Zapytanie o ofertęSpółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) polegających na budowie przepompowni ścieków we Wschowie”

ZPZO.01.2021
Termin składania ofert upływa dn. 27.01.2021 r. o godz. 13:00

Mapki do pobrania: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spolka_komunalna_wschowa/zamowienia_publiczne/40/14/E2_80_9EOpracowanie_dokumentacji_projektowej_i_wykonanie_na_jej_podstawie_robot_budowlanych__28_E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_29_polegajacych_na_budowie_przepompowni_sciekow_we_Wschowie_E2_80_9D_0D_0AZPZO_01_2021_E2_80_9D/

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-10 godz. 13:00


Referencje od SpółkiReferencje od Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Wykonawca, w celu uzyskania referencji do umowy, zwraca się do Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@skwschowa.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wzór referencji, aktualnie obowiązujący w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., stanowi załącznik nr 2.

Załączniki:


Ogłoszenie o przetarguZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„SERWIS I WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2021-2023”

Nr ref. ZPSK.14.I.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2021 r. o godz. 12:45

Otwarcie ofert 21.01.2021 r. godz. 13:00

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

Uwaga!

Zmiana terminów

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-27 godz. 12:45:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-27 godz. 13:00:00

link do transmisji z otwarcia ofert:https://youtu.be/P1rQjT_j3do

Szczegóły w załącznikach.

Ogloszenie do BZPHarmonogramy wywozu odpadów w 2021 rokuWschowa

Rej. 1 A – Wschowa ulice: Głogowska, Ratuszowa, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Powstańców Wlkp., Rynek, Rzeźnicka, Plac Farny, Kościelna, Łazienna, Herbergera, Lipowa, Parkowa, Bema, Klasztorna, Bohaterów Westerplatte, Pocztowa, Kuśnierska, Rzemieślnicza, Czarna , Plac Świętego Jana, Marii Konopnickiej, Poprzeczna, Nowa, Sportowa, Strzelecka, Kazimierza Wielkiego, Stablewskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Miejscowości: Lgiń, Mały Bór, Klucz.

Rej. 1E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 1A

Rej 1 B – Nowa Wieś, Hetmanice, Łysiny, Pszczółkowo, Wygnańczyce, Tylewice, Przyczyna Górna.

Rej. 2 A – Wschowa ulice:  Daszyńskiego, Podgórna, Zakątek Kamienny, 17 Pułk Ułanów, Działkowa, Polna, Gospody, Głowackiego, Kurpińskiego, Chopina, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Plac Kosynierów, Krótka, Staroleszczyńska, Lwia, Nowopolna, Strażacka,  Kopernika, Plac Ćwiczeń, Piaskowa, Wierzbowa. Miejscowości: Przyczyna Dolna.

Rej. 2E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 2A

Rej 2 B – Osowa Sień, Dębowa Łęka, Wincentowo, Buczyna, Nowe Ogrody.

Rej. 3 A Wschowa ulice: Jasna, Cicha, Targowa, Nowy Rynek, Wolsztyńska, Jagiellońska, Os. Jagiellonów, Czereśniowa, Bukowa, Leśna, Sosnowa, Jagodowa, Malinowa, Wiśniowa, Klonowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Morelowa, Orzechowa, Jabłoniowa, Leszczynowa, Osiedle, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Pusta, Konradowska, Żwirki i Wigury, Przemysłowa. Miejscowości: Konradowo, Kandlewo.

Rej. 3E Zabudowa wielorodzinna z rej. 3A

Rej 3 B –  Czerlejewo, Siedlnica, Olbrachcice, Łęgoń.

Rej. 4 A – Wschowa ulice: Towarowa, Kolejowa, Aleja PCK, 55 Poznański Pułk Piechoty, Ogińskiego, Osadnicza, Niepodległości, Spokojna, Berwińskiego, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, 31 stycznia, Grunwaldu, Solna, Wąska, Garbarska, Wałowa, Moniuszki, Łąkowa, Ks. Kostki, Okrężna.

Rej. 4E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 4A

Rej. 4 B– Wschowa ulice: Kościuszki, Reymonta, Sadowa, Słowackiego, Starowiejska, Zacisze, Czeska, Ogrodowa, Tylna, Wesoła, Paderewskiego, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Zielony Rynek, Kasztanowa, Zielona, Boczna, Sikorskiego, Obrońców Warszawy, Aleja Konstytucji 3 Maja, Matejki, Węgierska, Szwedzka, Portugalska, Belgijska, Austriacka, Bułgarska, Hiszpańska, Niemiecka, Holenderska.

Rej. 4F – Zabudowa wielorodzinna z rej. 4B

Sława

Rej. 1 C – Lipinki, Radzyń.

Rej. 1 D – Tarnów Jezierny, Myszyniec , Głuchów, Tarnówek, Kuźnica Głogowska, Zwierzyniec.

Rej. 2C – Sława ulice:  Przemysłowa 

Miejscowości: Śmieszkowo, Spokojna, Łupice, Wróblów

Rej. 2G – Zabudowa wielorodzinna z rej. 2C

Rej. 2D – Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Gola, Polanica, Bagno,  Dębowo.

Rej. 3 C – Sława ulice: Długa, H. Pobożnego, Łąkowa, Kolejowa, Kolonia, Piwna, Krótka, Mickiewicza, Wincentego Pola.  Miejscowości: Cegłówko, Przybyszów.

Rej. 3G – Zabudowa wielorodzinna z rej. 3C       

Rej. 3 D – Sława ulice: Ogrodowa, Obrońców Pokoju, Kościuszki, 11 Listopada, Sportowa, Dębowa, Świerkowa, Jedności Robotniczej, Mikołaja Kopernika , Złota Podkowa, Odrodzonego Wojska Polskiego, Nowy Rynek.
Miejscowości: Lubiatów, Krępina, Dąb.

Rej. 3H – Zabudowa wielorodzinna z rej. 3D

Rej. 4C – Sława ulice: Wschowska, Nowa, Wspólna, Boczna, Głogowska, Nowosolska, Polna, Wiejska, Topolowa, Reja, Kwiatowa, Chopina, Matejki, Rynek, Powstańców Śląskich, ks. Kazimierza Tomkiewicza, Waryńskiego.

Rej. 4G – Zabudowa wielorodzinna z rej. 4C

Rej. 4D– Sława ulice: Gajowa, Niewidziajły, Wczasowa, Jeziorna, Kormoranów, Majowa, Leśna, Zacisze, Prosta, Słoneczna, Energetyczna, Parkowa, Zjednoczenia, Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Sosnowa, Tęczowa, Poziomkowa, Malinowa.
Miejscowości: Lubogoszcz.

Rej. 4H – Zabudowa wielorodzinna z rej. 4D

Rej. 5 C – Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki, Przydroże,  Jutrzenka.

Rej. 5 D – Ciepielówek , Krzepielów, Krążkowo,  Dębczyn, Kamienna.

Szlichtyngowa

Rej. 5 A – Kowalewo, Jędrzychowice, Wyszanów, Dryżyna, Miasto Szlichtyngowa.

Rej. 5E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 5A

Rej. 5 B – Górczyna Puszcza, Zamysłów, Gola, Stare Drzewce, Małe Drzewce, Nowe Drzewce.