Ogłoszenie przetarguZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”
Nr ref. ZPSK.11.I.2020
Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2020 r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert 27.11.2020 r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat
Szczegóły w załącznikach.

Link do transmisji otwarcia ofert

https://www.youtube.com/watch?v=oxAyhGyrtuY


Ogłoszenie przetarguZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

Nr ref. ZPSK.10.I.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2020 r. o godz. 09:45

Otwarcie ofert 18.11.2020 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

Szczegóły w załącznikach.

Link do otwarcia ofert online


Zapytanie o ofertęZapytanie o ofertę

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 składa w trybie bezprzetargowym – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
– zapytanie o ofertę na :

„Wynajem ciągnika rolniczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

ZPZO.07.2020

Termin składania ofert upływa dn. 04.11.2020 r. o godz. 12:00

Załączniki:OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – wydłużenie terminu składania zgłoszeńInformacja o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznego dla Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Załącznik:


Ogłoszenie o przetarguZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

Nr ref. ZPSK.09.I.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2020 r. o godz. 09:45

Otwarcie ofert 30.10.2020 r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

Link do transmisji online z otwarcia ofert

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:


Ogłoszenie o zamówieniu sektorowymZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Daszyńskiego 10

wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów Ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp , prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. dla zamówień o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO”

pn.: „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE”

Termin składania ofert upływa w dniu: 26-10-2020 o godz. 09:45
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat
Szczegóły w załącznikach:


Zaloguj się na E-BOKSzanowny Kliencie

Zapraszamy do korzystania z nowego Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK).
Online przez całą dobę
Klient, który ma podpisaną umowę ze Spółką na dostawę wody, może skorzystać z serwisu.

Zarejestruj się bezpłatnie do sytemu e-Bok
Wystarczy tylko zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, obejrzeć wystawione faktury za wodę lub przejrzeć historie odczytów wodomierza.

Odbierz login i hasło
Tak zwany “pakiet startowy” – login plus hasło, można otrzymać w siedzibie Spółki (ul. Daszyńskiego 10 we Wschowie)
oraz w biurze Działu Wodociągów i Kanalizacji
(ul. Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Serdecznie zapraszamy


Zaproszenie do składania ofertZaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.  za 2020 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Szczegóły w załączniku: