Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowymZamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. :

„SERWIS I WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2021-2024”

Nr ref. ZPSK.01.I.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2021 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert 14.05.2021 r. godz. 11:30

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składnie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa

Szczegóły w załącznikach.Inwestycje wodociągoweZakończyły się roboty związane z budową dwóch inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Topolowej i Lawendowej oraz na osiedlu Zacisze.
Pierwszy projekt zakładał rozbudowę sieci wodociągowej i ppoż. w rezultacie Osiedle Zacisze zyskało prawie 2km nowego rurociągu, który zapewni dostęp do infrastruktury wodnej ponad 40 gospodarstwom domowym. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w przetargu firma PIBU „Szpakowski” z Sulechowa.
Środki na pokrycie kosztów inwestycji Spółka Komunalna sfinansowała z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formule 50/50. Po systematycznej spłacie połowy kwoty i uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego, spółka będzie mogła ubiegać się o umorzenie drugiej części pożyczonej sumy. Obecnie przygotowywane są dokumenty na wypłatę środków.
Druga inwestycja zrealizowana przez pracowników Spółki obejmowała budowę sieci wod-kan w rejonie nowopowstającego osiedla domków jednorodzinny na splocie ulic Wierzbowej, Lawendowej i Topolowej w północno-wschodniej części naszego miasta. Projekt został zrealizowany z inicjatywy Spółki oraz mieszkańców osiedla. Jest pierwszym planowanym etapem rozwoju infrastruktury tej części Wschowy. Położono ponad 500m sieci kanalizacyjnej i około 700 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji . Inwestycja zapewni dostawę wody i odbiór ścieków z prawie 20 gospodarstw domowych.
Obecnie trwa proces odbiorów technicznych i poinwestycyjnych wszystkich zakończonych inwestycji. Po dopełnianiu formalności i dopuszczeniu do użytkowania przez Starostwo Powiatowe we Wschowie sieci zostaną włączone do użytku.
Wkrótce ruszą prace budowlane związane z kolejną planowaną inwestycją Spółki na ulicy Belgijskiej. Położona zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 500m.
W związku z pracami ziemnymi mogły występować lokalne utrudnienia, za które przepraszamy.


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie

ZPZO.07.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 20.04.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki:


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie”

ZPZO.06.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 13.04.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki:Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie”

ZPZO.04.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 01.04.2021 r. o godz. 13:00


KomunikatW związku z objęciem województwa lubuskiego czerwoną strefą z powodu epidemii koronawirusa, bardzo prosimy Klientów Spółki o przestrzeganie zaleceń obowiązujących naszym przedsiębiorstwie i stosowanie się do komunikatów umieszczonych w budynkach. Zalecamy elektroniczny i telefoniczny kontakt ze Spółką. . Płatności prosimy dokonywać tylko drogą elektroniczną.

Pamiętajmy, że na terenie zakładu obowiązują oczywiście takie same ograniczenia jak w każdej innej przestrzeni publicznej.

Ważne numery tel. i adresy poczty elektronicznej:

Sprawy pilne – Sekretariat – tel. 65 540 26 05 ,65 540 26 06, sekretariat@skwschowa.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji – tel. 65 540 16 24, miroslawa.rycerz@skwschowa.pl

Pogotowie wod-kan – tel. 603 183 693

Dział Gospodarki Odpadami – tel. 65 540 25 74, michal.basczyn@skwschowa.pl

Dział Usług – tel. 65 540 84 54, konrad.jankowiak@skwschowa.pl

Dział Zarządzania Nieruchomościami – tel. 65 540 84 64, 65 540 84 67, klaudia.kuczkowiak@skwschowa.pl

Dział Księgowości Czynszowej – tel. 65 540 84 63, paula.krukierek–malinska@skwschowa.pl

Adres strony internetowej: skwschowa.pl


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – informacja o zamknięciuInformacja o zamknięciu dialogu technicznego pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prawnego”

Załącznik:


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie”

ZPZO.03.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 16.02.2021 r. o godz. 13:00

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-23 godz. 13:00

Załączniki: