Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie

ZPZO.07.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 20.04.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki:


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie”

ZPZO.06.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 13.04.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki:Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie”

ZPZO.04.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 01.04.2021 r. o godz. 13:00


KomunikatW związku z objęciem województwa lubuskiego czerwoną strefą z powodu epidemii koronawirusa, bardzo prosimy Klientów Spółki o przestrzeganie zaleceń obowiązujących naszym przedsiębiorstwie i stosowanie się do komunikatów umieszczonych w budynkach. Zalecamy elektroniczny i telefoniczny kontakt ze Spółką. . Płatności prosimy dokonywać tylko drogą elektroniczną.

Pamiętajmy, że na terenie zakładu obowiązują oczywiście takie same ograniczenia jak w każdej innej przestrzeni publicznej.

Ważne numery tel. i adresy poczty elektronicznej:

Sprawy pilne – Sekretariat – tel. 65 540 26 05 ,65 540 26 06, sekretariat@skwschowa.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji – tel. 65 540 16 24, miroslawa.rycerz@skwschowa.pl

Pogotowie wod-kan – tel. 603 183 693

Dział Gospodarki Odpadami – tel. 65 540 25 74, michal.basczyn@skwschowa.pl

Dział Usług – tel. 65 540 84 54, konrad.jankowiak@skwschowa.pl

Dział Zarządzania Nieruchomościami – tel. 65 540 84 64, 65 540 84 67, klaudia.kuczkowiak@skwschowa.pl

Dział Księgowości Czynszowej – tel. 65 540 84 63, paula.krukierek–malinska@skwschowa.pl

Adres strony internetowej: skwschowa.pl


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – informacja o zamknięciuInformacja o zamknięciu dialogu technicznego pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prawnego”

Załącznik:


Zapytanie o ofertęZamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie”

ZPZO.03.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 16.02.2021 r. o godz. 13:00

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-23 godz. 13:00

Załączniki:


Zapytanie o ofertęSpółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.:

„„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”

Nr ref. ZPZO.02.2021”

Termin składania ofert upływa dn. 29.01.2021 r. o godz. 13:00

Szczegóły postępowania znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Załączniki:

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


2 km sieci wodociągowej na ZaciszuNa początku  stycznia br. rozpoczęła się budowa nowej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej na osiedlu Zacisze we Wschowie.  Inwestycja jest kontynuacją projektu rozbudowy  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowo powstałych budynków mieszkalnych we Wschowie. Nowa sieć będzie miała 2 km długości.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu  firma PIBU „Szpakowski” z Sulechowa. Koszt rozbudowy sieci szacowany jest na  około 244 tysięcy złotych. Budowa będzie w całości  sfinansowana z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formule 50/50. Spółka  po systematycznej spłacie połowy kwoty i uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego,  będzie mogła ubiegać się o umorzenie drugiej części pożyczonej sumy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja br.

Budowa nowego odcinka sieci zapewni dostęp do infrastruktury wodnej ponad 40 gospodarstwom domowym i będzie stanowić  ważny element dalszego rozwoju osiedla Zacisze.

W związku z pracami ziemnymi  mogą występować lokalne utrudnienia, za które przepraszamy.


Zapytanie o ofertęSpółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) polegających na budowie przepompowni ścieków we Wschowie”

ZPZO.01.2021
Termin składania ofert upływa dn. 27.01.2021 r. o godz. 13:00

Mapki do pobrania: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spolka_komunalna_wschowa/zamowienia_publiczne/40/14/E2_80_9EOpracowanie_dokumentacji_projektowej_i_wykonanie_na_jej_podstawie_robot_budowlanych__28_E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_29_polegajacych_na_budowie_przepompowni_sciekow_we_Wschowie_E2_80_9D_0D_0AZPZO_01_2021_E2_80_9D/

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-10 godz. 13:00