Zapytanie o ofertę

Zamawiający – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 –  na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie”

ZPZO.03.2021         

Termin składania ofert upływa dn. 16.02.2021 r. o godz. 13:00

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-23 godz. 13:00

Załączniki: