Zapytanie o ofertę

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.:

„„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”

Nr ref. ZPZO.02.2021”

Termin składania ofert upływa dn. 29.01.2021 r. o godz. 13:00

Szczegóły postępowania znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Załączniki:

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5