Zapytanie o ofertę

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632 na podstawie Regulaminu dla zamówień nie podlegających obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2019, ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ogłasza – zapytanie o ofertę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) polegających na budowie przepompowni ścieków we Wschowie”

ZPZO.01.2021
Termin składania ofert upływa dn. 27.01.2021 r. o godz. 13:00

Mapki do pobrania: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spolka_komunalna_wschowa/zamowienia_publiczne/40/14/E2_80_9EOpracowanie_dokumentacji_projektowej_i_wykonanie_na_jej_podstawie_robot_budowlanych__28_E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_29_polegajacych_na_budowie_przepompowni_sciekow_we_Wschowie_E2_80_9D_0D_0AZPZO_01_2021_E2_80_9D/

Uwaga!

Zmiana terminu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-10 godz. 13:00