Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„SERWIS I WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2021-2023”

Nr ref. ZPSK.14.I.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2021 r. o godz. 12:45

Otwarcie ofert 21.01.2021 r. godz. 13:00

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

Uwaga!

Zmiana terminów

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-27 godz. 12:45:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-27 godz. 13:00:00

link do transmisji z otwarcia ofert:https://youtu.be/P1rQjT_j3do

Szczegóły w załącznikach.

Ogloszenie do BZP