Zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Wschowie przy ul. K. Wielkiego 24a tel. 65 540 25 74 .

Czynny dla mieszkańców Gminy Wschowa

poniedziałek – czwartek 13.00 – 18.00,
piątek 11.00 – 20.00,
sobota 9.00 – 20.00.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli wydał komunikat , że w badaniach jakości wody, pobranej na wschowskim ujęciu wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. Z komunikatu sanepidu wynika, że woda zostaje warunkowo przydatna do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych  na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Próbki wody pobrane w mieście nie wskazały obecności ww. bakterii. Pracownicy wodociągów przeprowadzili chlorowanie , mające na celu przywrócenie jakości wody, spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Kilkukrotnie wyższe ceny gazu, a w konsekwencji podwyżki opłat za ogrzewanie - to w ostatnim czasie problem wielu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i zarządców nieruchomości w Polsce.
O niższe opłaty za gaz, w imieniu mieszkańców, zabiega także Spółka Komunalna Wschowa.

Z przyczyn niezależnych od Spółki podwyższona została wysokość opłaty za gaz wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w lokalnej kotłowni zarządzanej przez Spółkę. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2018 roku dotyczący możliwości stosowania stawek w kotłowniach jak dla klientów indywidualnych, wymieniał wyłącznie Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe nie dotyczył natomiast Spółek Komunalnych.  Sprzedawca paliwa (PGNIG) przyjął zatem, że dostawy gazu odbywają się na potrzeby klienta biznesowego, co w konsekwencji przełożyło się na kilkusetprocentową podwyżkę stawek za gaz. Tymczasem tzw. błękitne paliwo służy de facto do produkcji ciepła dla odbiorców indywidualnych. W ten sposób ogrzewane są 3 budynki należące do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez SK Wschowa oraz 11 bloków Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Wystawiony przez PGNiG rachunek za grudzień 2021 jest wyższy o ponad 550%, co przekłada się wprost na koszty ogrzewania. To sytuacja nie do przyjęcia! W trybie pilnym podjęliśmy kroki formalno-prawne w celu zmiany sposobu rozliczania ze sprzedawcą gazu. Nasza kotłownia wykorzystuje bowiem paliwo wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Uważamy zatem, że powinniśmy być objęci taką taryfą, jak dla odbiorców indywidualnych – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Zarządu SK Wschowa.

W styczniu 2022 roku do PGNIG trafiło również  pismo podpisane przez Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządcę Wspólnot z apelem o przyspieszenie rozpatrywania złożonego wcześniej wniosku.  W przypadku pozytywnej decyzji, nastąpi stosowna korekta opłat za ciepło dla mieszkańców, z uwzględnieniem indywidualnego zużycia w obecnym sezonie grzewczym. Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa wystosował także pismo w sprawie drastycznych podwyżek cen za gaz do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, celem wyjaśnienia zasad rozliczenia i możliwości rozwiązania spornej kwestii z korzyścią dla mieszkańców.

ZAPRASZAMY NA WYJAZD STUDYJNY

Trwają działania informacyjno-konsultacyjne związane z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Przyczyny Górnej i Tylewic do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 6 października 2021 roku.

ZAPRASZAMY NA WYJAZD STUDYJNY

Trwają działania informacyjno-konsultacyjne związane z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Przyczyny Górnej i Tylewic do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 6 października 2021 roku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)  – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 tejże ustawy, p.n. :

„ZAKUP I DOSTAWA FABYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO TYPU KARAWAN POGRZEBOWY”

Stroną prowadzonego postępowania, na której umieszczone zostaną dokumenty postępowania, wszelkie informacje i zmiany w postępowaniu oraz za pośrednictwem której odbywa się składanie ofert jest strona:  https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (2)

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)  – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 tejże ustawy, p.n. :

„ZAKUP I DOSTAWA FABYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO TYPU KARAWAN POGRZEBOWY”

Stroną prowadzonego postępowania, na której umieszczone zostaną dokumenty postępowania, wszelkie informacje i zmiany w postępowaniu oraz za pośrednictwem której odbywa się składanie ofert jest strona:  https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa

Przerwa w dostawie!!!

W dniu 09.09.2021r w godzinach od 10.00 do 14.00, z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Konradowskiej. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie!!!

W dniu 09.09.2021r w godzinach od 10.00 do 14.00, z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Konradowskiej. Za utrudnienia przepraszamy.