Szanowni Klienci,
Pragniemy poinformować, że każdy z Państwa otrzyma nowy indywidualny numer rachunku bankowego na opłaty za wodę i ścieki. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na nowy numer konta, który znajduje się na fakturze. Związane jest to z wdrożeniem przez Spółkę Komunalną bankowego systemu płatności masowych.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
 
na grafice tekst mówiacy o zmianie numerów kont

Spółka po zimowej przerwie zorganizowała pierwszą wystawę plenerową w ramach Ulicznej Galerii, na której zaprezentowana została niezwykła twórczość wschowianina, Przemysła Adamowskiego Jazzus Przemysław Adamowski - galeria prac. Jego prace to niezwykła kraina wyobraźni. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

tablica ekspozycyjna

 

na zdjęciu autor wystawy Przemysław Adamowski

Wczoraj, na Bluszczowym Szlaku odbyły się warsztaty terenowe z okazji Gminnego Dnia Ziemi, zorganizowane specjalnie dla uczniów szkół podstawowych. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Wschowa. Uczestnicy mieli okazję zintegrować się poprzez zabawę terenową i zdobywanie informacji na temat ekologii, a następnie wzięli udział w ognisku i posadzeniu drzewek - każda szkoła zasadziła swoje. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.
Organizatorem była Spółka, Nadleśnictwo Włoszakowice, Lasy Państwowe Miasto i Gmina Wschowa Straż Miejska we Wschowie, Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie i KPP Policji we Wschowie.
Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia w przyszłym roku 
ognisko z smażeniem kiełbasek
 
Prezes Zarzadu Krzysztof Kołodziejczyk w trakcie sadzenia symbolicznego drzewka
 
wreczenie upominków uczestnikom
 
zdjęcie grupowe uczestników
Cieszymy się ogromnie, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią, Gminne Obchody Dnia Ziemi powracają! Wraz z Nadleśnictwem Włoszakowice, Strażą Miejską we Wschowie, Gminą oraz CKiR we Wschowie, serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w organizowanych wydarzeniach.
Bądźmy razem, dbajmy o naszą planetę i korzystajmy z uroków, jakie niesie ze sobą natura. Do zobaczenia na Gminnych Obchodach Dnia Ziemi!
 
plakat z informacja

UWAGA!!!
W dniach 8 kwietnia (sobota) br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Wschowie i Sławie będą nieczynne.

pszok nieczynny

 
W ubiegłym tygodniu Prezes Spółki - Krzysztof Kołodziejczyk, podpisał umowę na pożyczkę dotyczącą sfinansowania rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Kolejowej i Towarowej. 
Inwestycja wyniesie ok 780 tysięcy złotych i sfinansowana będzie w całości z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego formuła 50/50 umożliwia po systematycznej spłacie połowy kwoty i uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznej, ubieganie się o umorzenie drugiej części pożyczonej sumy.
Budowa nowego odcinka sieci zapewni dostęp do infrastruktury wodnej dla przedsiębiorców z tego rejonu.
 
na zdjeciu wykop wraz z rurociągiem

Ruszyła budowa kanalizacji dla Konradowa.
Spółka Komunalna Wschowa złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez gminę. Zakres prac obejmuje m.in. budowę rurociągu tłocznego z oczyszczalni we Wschowie do Konradowa, budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę przepompowni. W sumie powstanie prawie 6 km rurociągu, co wpłynie na poprawę dostępności do kanalizacji w tej części gminy i umożliwi w przyszłości rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Konradowie i Kandlewie. Jest to największa inwestycja tego typu realizowana przez Spółkę w ostatnich latach.

na foto koparka wykonujaca prace budowlane.

 

tablica o grantodawcy

Prezes Spółki Komunalnej we Wschowie podpisał dzisiaj umowę na dofinansowanie budowy pierwszego etapu budowy kanalizacji do Konradowa.
Wspólnie ze Spółką Komunalną szukaliśmy rozwiązania umożliwiającego pozyskanie środków na budowę kanalizacji w Konradowie, której projekt techniczny opracowano już wiele lat temu. Aby mieć szansę zdobyć środki przekazaliśmy inwestycję Spółce Komunalnej, która złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt został oceniony wysoko i udało się pozyskać 100% środków kwalifikowanych
Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia.
W ramach inwestycji powstanie przede wszystkim rura łącząca oczyszczalnie ścieków z Konradowem, przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacyjna grawitacyjna w pierwszej części miejscowości.
 
na fotografii Prezes Zarządu Spółki- Krzysztof Kołodziejczyk i wice marszałek województwa lubuskiego
 
tablica o grantodawcy
Światowy Dzień Wody
Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Hasło na rok 2023 - „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”
 
na fotografii para zimorodków(ptaki) podczas toków