Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (2)

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)  – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 tejże ustawy, p.n. :

„ZAKUP I DOSTAWA FABYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO TYPU KARAWAN POGRZEBOWY”

Stroną prowadzonego postępowania, na której umieszczone zostaną dokumenty postępowania, wszelkie informacje i zmiany w postępowaniu oraz za pośrednictwem której odbywa się składanie ofert jest strona:  https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa

Przerwa w dostawie!!!

W dniu 09.09.2021r w godzinach od 10.00 do 14.00, z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Konradowskiej. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie!!!

W dniu 09.09.2021r w godzinach od 10.00 do 14.00, z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Konradowskiej. Za utrudnienia przepraszamy.