Dzisiaj, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, miało miejsce podpisanie ważnej umowy. Panowie Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Spółki oraz Pan Mirosław Glaz, prezes zarządu Funduszu, podjęli decyzję o dofinansowaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej. Środki na ten cel pochodzą zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i z Wojewódzkiego Funduszu w Zielonej Górze. Dzięki nim możliwe będzie uruchomienie projektu, którego celem jest propagowanie świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności. 

Spółka, starając się o wsparcie, zaproponowała utworzenie „Lokalnego Centrum Informacji Ekologicznej” wraz z działaniami edukacji ekologicznej. Już wkrótce rozpoczną się prace remontowe, mające na celu adaptację pomieszczenia na potrzeby centrum. Planuje się, że od czerwca ruszy nowy program edukacyjny, adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Program ten będzie skupiał się na tematach związanych z ochroną środowiska, promując zrównoważony rozwój oraz praktyki proekologiczne.

na zdjęciu Pan Krzysztof Kołodziejczy -Prezes Spółki i Prezes Funduszu