Spółka na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami, nabyła fabrycznie nowy samochód ciężarowy do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych. Zakup został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach zadania o nazwie „Doposażenie Działu Gospodarowania Odpadami w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”. W zakresie tego zadania Spółka otrzymała również środki na zakup rębaka, pojemników na odpady oraz na działania związane z edukacją ekologiczną.

auto typu śmieciarka