W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące dostarczania ciepła do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Burmistrza, Spółka Komunalna uruchomiła kotłownię przy ulicy Bocznej. Obecnie temperatura na wyjściu z kotłowni wynosi 70 stopni Celsjusza. Niemniej jednak, chcielibyśmy wyjaśnić, że odpowiedzialność za przesyłanie ciepła do poszczególnych mieszkań spoczywa na Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie dysponujemy informacjami dotyczącymi przyczyn braku ciepła w niektórych lokalach. Może to być spowodowane koniecznością odpowietrzenia instalacji lub innym problemem, który nam nie jest znany. Warto podkreślić, że budynki znajdują się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, co oznacza, że to oni są odpowiedzialni za techniczną obsługę instalacji. Jednakże jako Spółka Komunalna, chcemy zapewnić, że mimo wyeksploatowanej kotłowni, którą już wyznaczono do likwidacji, podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby utrzymać ogrzewanie w najbliższych tygodniach do czasu ukończenia prac związanych z przyłączem gazowym do kotłowni lokalnych, znajdujących się w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z zapewnieniami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, te przyłączenia mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych tygodni