Spółka Komunalna Sp. z o.o. we Wschowie pragnie udzielić jasności w kwestii komunikatu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Chcielibyśmy podkreślić, że treść prezentowanych informacji nie odnosi się do umów, które zostały zawarte między Spółką Komunalną a Polską Spółką Gazownictwa. W związku z tym, nie zamierzamy komentować tych informacji, gdyż nie mamy pełnomocnictwa ani dostępu do danych dotyczących działań związanych z uruchomieniem lokalnych kotłowni na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Niemniej jednak, pragniemy poinformować, że na mocy umów podpisanych dnia 11 maja 2022 roku, termin realizacji przyłączy został określony na dzień 31 maja 2023 roku. W związku z tym nasza Spółka Komunalna podjęła wysiłki w celu zrealizowania budowy trzech kotłowni, które obsługują budynki znajdujące się przy ulicach: Kościuszki, Rzemieślniczej oraz Ogrodowej, wszystkie w naszym zarządzie.

Mimo że same kotłownie zostały wybudowane na czas, niestety podłączenie gazu do dwóch z nich zostało rozpoczęte dopiero 24 października 2023 roku. Otrzymaliśmy oficjalne powiadomienie od Polskiej Spółki Gazownictwa w piśmie datowanym na 17 października 2023 roku, które kolejny raz zmienia datę wykonania przyłączy określonych w umowach zawartych dnia 11 maja 2022 roku. W treści wyjaśniono, że przyczyny zmiany terminu były niezależne od Polskiej Spółki Gazownictwa, a cytując było napisane: "…konieczne stało się przesunięcie terminu przyłączenia na dzień 24 października 2023 roku.”

Niezależnie od terminu wykonania samych kotłowni, proces rozruchu ze strony Spółki Komunalnej mógł być przeprowadzony dopiero po wybudowaniu i odebraniu przyłączy gazowych, za które odpowiedzialna była PSG. Chcemy podkreślić, że Spółka Komunalna była w pełni zaangażowana w zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury ciepłowniczej dla mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółkę.

na zdjęciu tabliczka informacyjna "gaz"