Na początku 2022 roku Spółka Komunalna stanęła w obliczu wyzwań związanych z kotłownią przy ulicy Bocznej, która wymagała modernizacji po wielu latach eksploatacji (około 2 milionów zł). Drastyczny wzrost cen nośników energii jeszcze bardziej zaostrzył problem. Sytuacja była dodatkowo skomplikowana przez duże straty w sieci przesyłowej Spółdzielni Mieszkaniowej, wynoszące około 20%, co utrudniało ekonomiczną eksploatację układu kotłownia-sieć przesyłowa, a konieczność ewentualnego spłacania kredytu za modernizację kotłowni i sieci przesyłowej spowodowałaby znaczący wzrost kosztów za ogrzewanie, co skłoniło do podjęcia kroków mających na celu rozważenia zasadności przejścia na bardziej ekonomiczne kotłownie lokalne.

W odpowiedzi na te problemy, mieszkańcy trzech Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządza Spółka Komunalna, i do których dostarczane było ciepło z kotłowni, zdecydowali się odłączyć od niej i zainwestować we własne, bardziej ekonomiczne źródła ciepła w postaci lokalnych kotłowni. Ze względu na korektę decyzji przez PGNiG polegającej na zmianie warunków przyłączeniowych, które sami ustalają pomiędzy własnymi spółkami, proces ten został wydłużony i nadal trwa. Nadmienić należy, że Spółka podpisała umowę przyłączeniową jeszcze w maju 2022 roku, co powinno stanowić wystarczający bufor czasowy na sprawne przeprowadzenie procesu budowy przyłączy gazowych przez PGNiG.  Aktualnie wyznaczone terminy z PGNiG określają, że dla jednej z Wspólnot Mieszkaniowych ogrzewanie zostanie uruchomione w ciągu tygodnia, a dla pozostałych dwóch w ciągu dwóch lub trzech tygodni.

Odrębnym tematem jest fakt dostarczania ciepła do Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie. Spółka Komunalna, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, zwróciła się do Zarządu SM we Wschowie, proponując trzy rozwiązania:

  1. Wyłączenie kotłowni z eksploatacji po sezonie grzewczym 2022/23 i likwidację jej majątku, ze względu na plany Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące własnych źródeł ciepła.
  2. Bezpośrednią sprzedaż kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej, co umożliwiłoby pełną kontrolę nad eksploatacją kotłowni oraz jej kosztami.
  3. Wydzierżawienie kotłowni przez Spółdzielnię do czasu budowy własnych lokalnych kotłowni.

Na początku grudnia 2022 roku Spółka Komunalna otrzymała odpowiedź od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, informującą o uruchomieniu procesu budowy własnych kotłowni i rezygnacji z dostarczania ciepła od Spółki Komunalnej od sezonu grzewczego 2023/2024. W związku z oficjalnym stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółka Komunalna podjęła rutynowe działania w celu zakończenia eksploatacji kotłowni. Ponieważ proces inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej pozostaje w ich gestii i zakresie odpowiedzialności, Spółka nie posiada wiedzy na temat bieżących rozmów Spółdzielni z PGNiG i wyznaczonych terminów związanych z uruchomieniem ogrzewania w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową we Wschowie.