Spółka Komunalna Wschowa zakończyła z sukcesem projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo. Prace realizowane były na wielką skalę, obejmując między innymi budowę rurociągu tłocznego prowadzącego od oczyszczalni we Wschowie aż do Konradowa, rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej oraz wzniesienie nowej przepompowni. Nowa infrastruktura obejmuje prawie 6 kilometrów rurociągów. Ten etap stanowi kluczowy krok w procesie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, która obejmie również pozostałą część Konradowa i Kandlewa. To największa inwestycja tego rodzaju, realizowana przez Spółkę w ostatnich latach.

Spółka na ten cel otrzymała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt został oceniony wysoko i udało się pozyskać 100% dofinansowania. Należy podkreślić, że na podstawie postępowania przetargowego kwota inwestycji przekroczyła 4 miliony złotych w kwocie brutto. 

Prace budowlane związane z połączeniem sieci kanalizacyjnej między oczyszczalnią ścieków we Wschowie a Konradowem zakończyły się pod koniec sierpnia. Obecnie trwają procesy administracyjne niezbędne do zatwierdzenia i uruchomienia sieci kanalizacyjnej. Planuje się, że te procedury zostaną zakończone na przełomie października i listopada. Po osiągnięciu tego etapu, Spółka serdecznie zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o warunki przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej. Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem skwschowa.pl, w zakładce działu wodociągów i kanalizacji. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie głównej siedziby Spółki, mieszczącej się przy ulicy Daszyńskiego 10, lub w siedzibie działu wod.-kan., zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie.

Warto pamiętać, że położenie przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a granicą działki leży w gestii właściciela posesji. Właściciel ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę do realizacji przyłącza lub też może zlecić tę pracę Spółce.

 

na zdjęciu przepompownia w Konradowie

 

tablicja o grantodawcy