Spółka modernizuje sieć w mieście 
W związku z przebudową ulic we Wschowie, Spółka Komunalna Wschowa prowadziła prace modernizacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach Ogrodowej, Piłsudskiego oraz Podgórnej. Teraz spółka skupia swoje wysiłki na kolejnym ważnym projekcie - modernizacji ulicy Staroleszczyńskiej.
Ta inwestycja nie tylko otwiera nowe możliwości dla mieszkańców, ale również stanowi okazję do wymiany istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zmiana nawierzchni jest idealnym momentem, aby wymienić starą sieć wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu działaniu minimalizuje się ryzyko przyszłych awarii oraz unikamy konieczności ponownego niszczenia nowej nawierzchni. W porozumieniu ze Starostwem, Spółka zaplanowała modernizację sieci, przez co również przyczyniła się wkładem finansowym do wykonania inwestycji. Powszechną praktyką jest, aby modernizacja drogi uwzględniała modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tym samym w minimalizuje się prawdopodobieństwa awarii na nowo wyremontowanych drogach. W ramach tej inwestycji zostało wymienionych ponad 8 przyłączy wodnych, a na ulicy Staroleszczyńskiej czeka nas wymiana aż 11 przyłączy. Ponadto, na ulicy Ogrodowej postawiono również nowe hydranty, a konieczność wymiany kilku odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikała z ich bardzo złego stanu technicznego.

Spółka Komunalna dziękuje wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania prac.

na foto rury do kanalizacji i koparka pus opis dotyczący modernizacji