Spółka na potrzeby zieleni miejskiej zakupiła fabrycznie nowy rębak. Zakup zrealizowano z dofinansowaniem z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pod nazwą: „Doposażenie Działu Gospodarowania Odpadami w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

rębak

 

rębak