SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O. O. WE WSCHOWIE

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSCHOWIE PRZY UL. 31 STYCZNIA

link do przetargu :kliknij