W ubiegłym tygodniu Prezes Spółki - Krzysztof Kołodziejczyk, podpisał umowę na pożyczkę dotyczącą sfinansowania rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Kolejowej i Towarowej. 
Inwestycja wyniesie ok 780 tysięcy złotych i sfinansowana będzie w całości z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego formuła 50/50 umożliwia po systematycznej spłacie połowy kwoty i uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznej, ubieganie się o umorzenie drugiej części pożyczonej sumy.
Budowa nowego odcinka sieci zapewni dostęp do infrastruktury wodnej dla przedsiębiorców z tego rejonu.
 
na zdjeciu wykop wraz z rurociągiem