Ruszyła budowa kanalizacji dla Konradowa.
Spółka Komunalna Wschowa złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez gminę. Zakres prac obejmuje m.in. budowę rurociągu tłocznego z oczyszczalni we Wschowie do Konradowa, budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę przepompowni. W sumie powstanie prawie 6 km rurociągu, co wpłynie na poprawę dostępności do kanalizacji w tej części gminy i umożliwi w przyszłości rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Konradowie i Kandlewie. Jest to największa inwestycja tego typu realizowana przez Spółkę w ostatnich latach.

na foto koparka wykonujaca prace budowlane.

 

tablica o grantodawcy