Prezes Spółki Komunalnej we Wschowie podpisał dzisiaj umowę na dofinansowanie budowy pierwszego etapu budowy kanalizacji do Konradowa.
Wspólnie ze Spółką Komunalną szukaliśmy rozwiązania umożliwiającego pozyskanie środków na budowę kanalizacji w Konradowie, której projekt techniczny opracowano już wiele lat temu. Aby mieć szansę zdobyć środki przekazaliśmy inwestycję Spółce Komunalnej, która złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt został oceniony wysoko i udało się pozyskać 100% środków kwalifikowanych
Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia.
W ramach inwestycji powstanie przede wszystkim rura łącząca oczyszczalnie ścieków z Konradowem, przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacyjna grawitacyjna w pierwszej części miejscowości.
 
na fotografii Prezes Zarządu Spółki- Krzysztof Kołodziejczyk i wice marszałek województwa lubuskiego
 
tablica o grantodawcy