WĘGIEL PREFERENCYJNY
Sortyment GROSZEK
stan na dzień 08.12.2022r. - 14 ton
Przypominamy że wnioski wydaje Miasto i Gmina Wschowa!
Punkt sprzedaży węgla:
PSZOK Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 24A
Kontakt: 605 053 222
Czynne od 8:00 do 15:00
 
reklama węgla wraz z ilością dostępną do nabycia