Spółka Komunalna Wschowa zakupiła 10 stelaży pod ekspozycje zewnętrzne, które służyć będą mieszkańcom jako galeria „uliczna”.  Pierwsza ekspozycja została niedawno uruchomiona na rynku we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Organizacja tego typu ekspozycji  jest zwykle dość kosztownym przedsięwzięciem, gdyż wymaga wynajęcia specjalnych stelaży od firm zewnętrznych. Jednym z celów jakie postawiły sobie ostatnio władze Gminy Wschowa jest ożywienie rynku, stąd inicjatywa Spółki Komunalnej Wschowa, która zakupiła 10 specjalnych stelaży, uruchomienie „galerii ulicznej” we Wschowie stało się możliwe.  Galeria ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Wschowy, a dzięki swojej dostępności w przestrzeni miejskiej pozwoli na prezentację lokalnych środowisk twórczych, prac konkursowych dzieci i młodzieży oraz promocję wydarzeń historycznych i rocznicowych.

- Pomysł „galerii ulicznej” nie jest nowy. Wystawy w przestrzeni publicznej funkcjonują z powodzeniem w wielu miastach w Polsce. Dzięki zakupionym przez nas stelażom, dużo łatwiej i bez dodatkowych kosztów będziemy mogli organizować podobne wydarzenia we Wschowie. Będą to np. wernisaże fotograficzne, ekspozycje upamiętniające ważne fakty i postaci z historii naszego miasta. Na pewno znajdzie się też miejsce na edukację ekologiczną - wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o.

 Galeria „uliczna” może działać bez przeszkód w przestrzeni publicznej, wszędzie tam, gdzie pojawiają się mieszkańcy, na placach, na rynku, a nawet w parku. Jest łatwo dostępna, nie wymaga zakupu biletów i przyciąga zainteresowanie wielu osób.  W ten sposób sztuka wychodzi „do ludzi” i staje się okazją do dyskusji, edukacji czy promocji lokalnych środowisk twórczych. Pierwsza tego typu ekspozycja została zorganizowana we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej  i Gminą Wschowa. Poświęcona jest pamięci słynnego wschowianina Eugeniusza Geta Stankiewicza. Pretekstem była 80-ta rocznica urodzin artysty. Plenerową wystawę poświęconą w całości dziełu Geta Stankiewicza można oglądać na wschowskim rynku. 

W planach organizatorów wschowskiej galerii „ulicznej” są kolejne wydarzenia.  Będzie to wystawa fotograficzna o wschowskim lapidarium. Autorami prac są członkowie grupy fotograficznej UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku) ze Wschowy. Przybliżony termin otwarcia, to lipiec, sierpień tego roku. Trwają intensywne prace nad programem i harmonogramem kolejnych działań.

- Jeśli zainteresowanie ekspozycją zewnętrzną będzie duże, planujemy zakupić kolejny komplet stelaży. W imieniu Spółki Komunalnej i Gminy Wschowa zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy przy tworzeniu naszej wschowskiej galerii „ulicznej” - mówi Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa .

na foto rynek przed ratuszem we Wschowie. Na pierwszym planie stojaki z pracami