Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w ramach kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego we Wschowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w ramach kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego we Wschowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.