Spółka wraz ze Strażą Miejską zdecydowała się na montaż  kamer przy kontenerach na odpady na ulicy Nowej we Wschowie. Monitoring tego miejsca ma przyczynić się do zmiany zachowań mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w obrębie pojemników tam usytuowanych i spowodować prawidłową segregację odpadów powstających  na terenie nieruchomości .  Monitoring również ma  zapobiec nielegalnemu składowaniu odpadów takich jak wielkogabaryty, zużyte opony itp.

Ustawiona została również specjalna tablica informacyjna. To nie ostania taka wspólna akcja Straży ze Spółką. W przyszłości planowana jest rozbudowa systemu monitorowania  miejsc gromadzenia odpadów  na terenie miasta. 

Warto dodać, że koszty utrzymania porządku  na terenie miasta pokrywane są z budżetu gminy czyli faktycznie płacą za to wszyscy mieszkańcy. Dlatego w interesie wszystkich nas jest to, aby problem podrzucania i śmiecenia został skutecznie rozwiązany.

Na fotografii gniazdo gromadzenie odpadów komunalnych i pojemniki do segregacji śmieci

na zdjęciu trzy kamery mnoitoringu