Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 100 próbek wody pobranych w dniu 7 marca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego  we Wschowie - stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.