Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli wydał komunikat , że w badaniach jakości wody, pobranej na wschowskim ujęciu wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. Z komunikatu sanepidu wynika, że woda zostaje warunkowo przydatna do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych  na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Próbki wody pobrane w mieście nie wskazały obecności ww. bakterii. Pracownicy wodociągów przeprowadzili chlorowanie , mające na celu przywrócenie jakości wody, spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia.